Presentación CEP

INTERESES

  •   La docència, investigació i difussió sobre el món precolombí. 
  • La cooperació al desenvolupament i al foment del progrés social i cultural a partir de l’estudi i l’aplicació de programes d´ interès en aquest àmbit, tant a nivell nacional com internacional. 
  • La investigació, foment i difussió del patrimoni cultural, artístic, històric, i arqueològic del món prehispànic.

OBJETIVOS

El Centre d’Estudis Precolombins pretén realitzar les següents activitats: 

  • Impulsar un centre de documentació sobre Amèrica Precolombina format per un fons bibliogràfic i àudio-visual. 
  • Organitzar cicles de conferències, exposicions i d’altres activitats divulgatives i formatives sobre temàtica prehispànica en diferents entitats culturals (escoles, instituts, empreses, associacions, centres cívic, consolats, etc.). 
  •  Fomentar l’intercanvi d´ experts, alumnes i especialistes en diverses matèries relacionades.(Postgrau: “Món Precolombí”) 
  • Edició i distribució de publicacions especialitzades en l´ àmbit precolombí. 
  • Comercialització de materials i productes relatius al món precolombí. 
  • Organització de viatges i activitats culturals.
Advertisements

No comments yet

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s